Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта"

Екологія

/ Повернутися на Головну /

 

 

ПАТ «Укртатнафта» є найбільшим в Україні нафтопереробним комплексом, вважає охорону навколишнього середовища пріоритетним напрямком своєї діяльності.

Моніторинг навколишнього середовища здійснюється за трьома напрямками:

1. ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Скорочення шкідливих викидів в атмосферу — один із пріоритетних напрямків діяльності підприємства в сфері екології. Контроль за станом атмосфери в ПАТ «Укртатнафта» проводиться власної атестованою лабораторією(Свідоцтво про відповідність стану системи вимірювань" № 015-17 КФ від 08.09.17 р. Дійсне до 07.09.2020 року.)

На підприємстві діє багаторічна практика моніторингу забруднення атмосферного повітря за встановленими еталонними точками санітарно-захисної зони (СЗЗ), а також на межі СЗЗ підприємства та в житловій зоні м. Кременчука.
Аналіз стану атмосферного повітря проводиться щомісяця в 6 точках, по 5 інгредієнтам, з урахуванням напрямку вітру в бік житлової зони, точки Т-10 і Т-11 контролюються в один і той же день послідовно для контролю змін концентрацій забруднюючих речовин в міру віддалення від підприємства.
Інформація містить (заміри за 2016р., заміри за 2017р., заміри за 2018р., заміри за 2019р.) результати вимірювань фактичних концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі по сірководню, фенолу, ксилолу, толуолу, вуглеводнів (карта).


Даний моніторинг дозволяє в повній мірі інформувати громадськість про якість атмосферного повітря в зоні впливу ПАТ «Укртатнафта».

2. ОХОРОНА ВОДНИХ РЕСУРСІВ

ПАТ «Укртатнафта» має найвищий в галузі показник водообігу 99,7–99.8% і є єдиним НПЗ, який працює без скидання стічних вод у відкриті водойми. Регулярні дослідження, що проводяться Українським центром охорони вод по свердловинах навколо ставка-випарника, підтверджують зниження забрудненості підземних вод і відповідно правильність прогнозу фахівців по завершенню самоочищення підземних горизонтів, в 2003-2007 роках.

прогноз

У зв’язку з формуванням осередків і ореолів забруднення ґрунтів і підземних вод нафтопродуктами в районі розташування об’єктів проммайданчика ПАТ «Укртатнафта» починаючи з 1988 року по теперішній час проводяться систематичні науково-дослідні роботи з екологічної оцінки впливу підприємства на підземні і взаємопов’язані з ними поверхневі води. Роботи проводяться у співпраці з Українським науково-дослідним інститутом екологічних проблем (м. Харків) на підставі лабораторних досліджень мережі спостережних свердловин (карта). 

Метою робіт є ведення спеціалізованого моніторингу з оцінкою зміни стану забруднення підземних вод і тим самим — оцінка ефективності природоохоронних заходів, реалізованих на ПАТ «Укртатнафта».


В якості основних об’єктів вивчення розглядалися:

  • територія безпосередньо проммайданчик ПАТ «Укртатнафта», де основними джерелами забруднення є технологічні установки, резервуари готової продукції, трубопроводи і комунікації, очисні споруди та шламонакопичувачі;
  • район впливу проммайданчика (зона трансформації), що включає територію піддану забрудненню підземних і поверхневих вод в результаті міграції нафтопродуктів від проммайданчика (вогнища забруднення) до зони дренування (Псел);
  • район розташування ставка-випарника, фільтраційні втрати з якого зумовили трансформацію природної якості підземних вод.

В результаті реалізації основних водоохоронних заходів (1994—2005 гг.) екологічна ситуація в регіоні почала поступово змінюватися в бік не тільки зниження інтенсивності забруднення підземних вод і локалізації ореолів забруднення, але і відновлення якості підземних вод на значних площах, що підтверджується результатами досліджень, які наведені у таблиці.

Так само на проммайданчику ПАТ «Укртатнафта» існують системи інженерного захисту від проникнення нафтопродукту в ґрунтові води за територією підприємства (понад 45 свердловин, які відкачують нафтопродукт). Слід зазначити екологічність впровадженого методу. Нафтопродукт вилучається практично чистим, направляється на переробку з вмістом вологи не більше 1%. Вода також не змішується з нафтопродуктом, зміст останнього в воді знаходиться на рівні менше 0,1–0,3 мг/л.
На денну поверхню ні вода, ні нафтопродукти не виливаються. Система працює цілодобово і цілорічно. Це єдина в своєму роді система, запроваджена в Україні. Робота системи на постійній основі контролюється розвиненою мережею спостережних пунктів моніторингу; на базі наукових досліджень намічена черговість в її розвитку, яка базується на прогнозних опрацюваннях і математичному моделюванні. Робота виконуються УМЦ «Гідротон ЛТД» (м. Харків). З отриманими результатами проводять моніторинг Українським науково-дослідним інститутом екологічних проблем.
Розроблена і впроваджена методологія санації території є істотним внеском в реалізацію Програми оздоровлення басейну Дніпра та Північного Причорномор’я.

Виходячи з результатів досліджень можна констатувати, що екологічна ситуація в зоні впливу об’єктів ПАТ «Укртатнафта» відрізняється від попередніх років відсутністю раніше існуючої області забруднення підземних вод, а також зниженням інтенсивності (до відсутності) на одиничних ділянках.

3. ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Система управління виробничими відходами в ПАТ «Укртатнафта» дозволяє оптимізувати потоки руху відходів, знизити екологічні наслідки та економічні витрати їх утворення.

Підприємство бере участь у реалізації державної політики у сфері поводження з відходами спрямованої на мінімізацію відходів, раціональне використання і екологічно безпечне розміщення відходів, прагне до максимально можливого використання відходів з метою зниження впливу на об’єкти навколишнього середовища.
Промислові та побутові відходи, що утворюються при переробці нафти і нафтопродуктів, підлягають утилізації або захоронення відповідно до розроблених на підприємстві діючих загальнозаводських інструкцій в галузі поводження з відходами виробництва.

Підприємством експлуатується спеціалізований полігон, який відповідає екологічним нормам, для захоронення промислових відходів III та IV класів небезпеки, що утворюються в виробничих процесах ПАТ: відпрацьовані каталізатори, цеоліти, нафтошлами, відходи, що містять нафтопродукти. (карта)


Унікальність полігону полягає в тому, що в його конструкції передбачені надійні донні і бортові асфальтобетонні з бітумним покриттям протифільтраційні екрани, що виключають ймовірність біологічного і хімічного забруднення прилеглих територій, ґрунтових вод, і забезпечують збір фільтрату для подальшого його очищення на очисних спорудах підприємства.

Із залученням іноземних інвестицій спрацьована технологія, придбано обладнання та з червня 1997 року працює повна схема з переробки будь-яких нафтовмісних відходів.

Потенційно непридатні небезпечні відходи, такі як відпрацьовані ртутні лампи і акумуляторні батареї, передаються на утилізацію споживачеві згідно укладених договорів.

В результаті господарської діяльності на підприємстві утворюються побутові і будівельні відходи, які захороняются на полігоні твердих побутових відходів.(ТПВ, карта)

На даний момент фахівцями підприємства розробляється проектна документація по реконструкції і розширенню полігону ТПВ з метою збільшення зони складування відходів, вагового і радіаційного контролю відходів, що надходять, чищення і дезінфекції коліс, мийки транспорту після розвантаження.
Потенційно придатні для подальшого використання відходи і некондиційна продукція: засоби упаковки, металобрухт, відпрацьовані шини, відпрацьовані каталізатори та ін. передаються заготівельним організаціям за укладеними договорами як вторинні ресурси.

Кожен вид відходу на підприємстві диференційований і врахований. Щорічно ведуться державні статистичні звітності за формами № 1-відходи, № 1 — екологічні витрати, а на постійній основі — первинний облік відходів за типовою формою № 1-ВТ (динаміка основних показників в галузі поводження з відходами )


У ПАТ «Укртатнафта» впроваджена система екологічного керування ДСТУ ISO 14001: 2015, що підтверджується сертифікатом відповідності, виданим ДП «Полтавастандартметрологія» (сертифікат)

Даний сертифікат підтверджує високий рівень системи екологічного керування на підприємстві. Введена система спрямована на якісне підвищення рівня управління в галузі охорони навколишнього середовища та розширення ефективної співпраці в цьому напрямку з іншими підприємствами, профільними інститутами та науковими організаціями.

Версія для друку

 

 © 2019 ПАТ Укртатнафта
Підписка на новини:

Новини
Публікації
Наші потреби
Наші пропозиції