Транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания "Укртатнафта"

Архив Новостей

12.12.2003
"Про доповнення в Порядок денний Загальних зборів акціонерів АТ "Укртатнафта"


ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

На виконання ст. 43 Закону України "Про господарські товариства" Правління закритого акціонерного товариства транснаціональної фінансово-промислової нафтової компанії "Укртатнафта" повідомляє про доповнення Порядку денного Загальних зборів акціонерів АТ "Укртатнафта" 24.12.2003р. наступними питаннями:

  1. Про затвердження (підтвердження повноважень) реєстратора, здійснюючого ведення реєстру власників іменних цінних паперів АТ "Укртатнафта".
  2. Про залучення фінансових ресурсів в АТ "Укртатнафта" та необхідності в додатковій емісії акцій в розмірі 200 (двісті) мільйонів доларів США для проведення модернізації заводу.
  3. Про затвердження Статуту та внутрішніх положень АТ "Укртатнафта" у новій редакції.
  4. Про припинення повноважень членів Спостережної Ради та обрання нового складу Спостережної Ради.
  5. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії та обрання нового складу Ревізійної комісії.

Додаткова інформація:

а) Мотиви збільшення статутного фонду - залучення коштів для забезпечення технічного переоснащення (модернізації) Компанії;
спосіб збільшення статутного фонду - збільшення кількості простих іменних акцій Компанії існуючої номінальної вартості;
мінімальний розмір збільшення статутного фонду - статутний фонд збільшується на 1 066 400 000 гривень (еквівалент 200 000 000 (двохсот мільйонів) доларів США по курсу Національного Банку України на 24 грудня 2003р.);

б) проект змін до Статуту акціонерного товариства, пов'язаних зі збільшенням статутного фонду:
Пункт 5.1. Статуту викласти в наступній редакції:
"5.1. Статутний фонд Компанії становить 1 807 038 210 (один мільярд вісімсот сім мільйонів тридцять вісім тисяч двісті десять) гривень."
Пункт 5.2. Статуту викласти в наступній редакції:
"5.2. Статутний фонд Компанії поділений на 3 614 076 420 (три мільярда шістсот чотирнадцять мільйонів сімдесят шість тисяч чотириста двадцять) простих іменних акцій номінальної вартості 50 (п'ятдесят) копійок кожна."

в) данні про кількість акцій, які випускаються та їх загальна вартість - 2 132 800 000 акцій загальною вартістю 1 066 400 000 гривень;

г) відомості про нову номінальну вартість акцій - номінальна вартість акцій Компанії не змінюється;

д) права акціонерів при додатковому випуску акцій - акціонери Компанії мають переважне право придбання акцій додаткового випуску пропорційно їх частці в статутному фонді Компанії, а також інші права, передбачені законодавством України, Статутом Компанії та рішенням Загальних зборів акціонерів;

е) дата початку та закінчення підписки на акції, що випускаються - з 24 грудня 2003р. по 24 лютого 2004 р.

є) порядок відшкодування власникам акцій збитків, пов'язаних зі змінами статутного фонду - збитки для акціонерів, пов'язані зі змінами статутного фонду Компанії не передбачаються.

З матеріалами з питань Порядку денного Загальних зборів акціонерів можна ознайомитися у робочі дні за адресою:

м. Кременчук, вул. Свіштовська, 3

Управління з корпоративних прав та акціонерного капіталу

Довідки за телефонами у м. Кременчуці:
(0536) 76-19-19, 76-82-95, 76-86-17
Факс (0536) 76-19-33, 76-19-47

Версия для печати

 

 © 2020 ПАО Укртатнафта
Подписка на рассылку новостей:

Новости
Публикации
Наши потребности
Наши предложения