Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта"

Екологія

/ Повернутися на Головну /

 

 

ПАТ "Укртатнафта", що є найбільшим в Україні нафтопереробним комплексом, вважає охорону навколишнього середовища пріоритетним напрямком своєї діяльності.

За останні роки виконані наступні заходи:

- заміна застарілого обладнання;
- використання низькосірчистого палива;
- впровадження замкнутої системи водозабезпечення;
- будівництво протифільтраційної завіси навколо ставків очисних споруд;
- створення системи інженерного захисту проммайданчика з відкачуванням забруднених вод та нафтопродуктів з підземних горизонтів;
- більш глибоке очищення оборотної води, а також підвищення технологічної дисципліни привели до істотних результатів у сфері захисту навколишнього середовища;
- відмова від використання свинецьвмісних добавок.

Завдяки цьому:

1. Підприємству вдалося знизити фактичні безповоротні втрати нижче нормативних;

2. Завод має найвищий у галузі показник водообороту 99,7-99,8% та є єдиним НПЗ, що працює без скидання стічних вод до відкритих водойм. Регулярні дослідження, що проводяться Українським центром охорони вод по свердловинах навколо ставка-випарника, підтверджують зниження забруднення підземних вод та, відповідно, вірність прогнозу спеціалістів стосовно завершення’ самоочищення підземних горизонтів у 2003-2007 роках.

3. У сфері утилізації відходів та некондиційних продуктів - у 1994 році був зданий в експлуатацію єдиний у Полтавській області, який відповідає екологічним нормам, полігон для захоронення токсичних промислових відходів. Із залученням іноземних інвестицій відпрацьована технологія, придбано обладнання, та з червня 1997 року працює повна схема з переробки будь-яких нафтовмісних відходів.

4. У сфері захисту підземних вод від нафтопродуктів, що профільтрувалися, проведений великий обсяг науково-дослідницьких та проектно-конструкторських робіт, і, разом з пасивними методами (будівництво протифільтраційної завіси типу «стіна у грунті» глибиною 28 метрів) застосовуються й активні – установки роздільного вилучення з підземних горизонтів нафтопродуктів та забруднених вод. З часу виявлення накопичення нафтопродуктів у роботі знаходиться дослідна установка з вилучення нафтопродуктів з підземних горизонтів, оснащена американським обладнанням продуктивністю 200-300 літрів 100%-го нафтопродукту на добу. Тривають роботи капітального характеру із заміни заглиблених залізобетонних резервуарів, що не виключають фільтрації, на сталеві надземні.

У результаті виконаних робіт вдалося суттєво зменшити вплив на підземні горизонти ставка-випарника та практично відвернути розповсюдження нафтопродуктів з основного проммайданчика шляхом створення зворотного градієнту. На даному етапі забруднення підземних вод практично ліквідовано (у порівнянні з 1996 роком воно знижено на 94%). Роботи наближаються до завершення.

5. Результатом роботи у сфері захисту атмосферного повітря стало значне зниження валових викидів шкідливих речовин до атмосфери (більше, ніж у 5 разів у порівнянні з 1991 роком). Цим досягнуто встановленого контролюючими державними органами, у відповідності з діючими нормативними документами, гранично допустимий викид. Таким чином, ПАТ "Укртатнафта" за останні роки не має суттєвих претензій та штрафних санкцій з екологічних питань з боку контролюючих державних органів.

6. Введення в експлуатацію у 2002 році установки з виробництва метил-трет-бутилового ефіру (МТБЕ), з наступним переходом на виробництво етил-трет-бутилового ефіру (ЕТБЕ), підвищило економічну ефективність виробництва в цілому, а також дозволив отримати значний екологічний ефект, який полягає у зниженні як кількості викидів шкідливих речовин від джерел перепрофільованого виробництва, так і в зниженні викидів шкідливих речовин автотранспортом у Кременчуці та в Україні в цілому за рахунок повного згоряння палива та зменшення його питомої витрати. Застосування високооктанових кисневмісних добавок до бензинів значною мірою покращує їхні споживчі якості за рахунок зменшення вмісту шкідливих речовин у відпрацьованих автомобільних газах (вміст СО та ароматичних вуглеводнів зменшиться на 20% та 70% відповідно) та сприяло виконанню зобов’язань України по відмові до 2005 року від виробництва та застосування етильованого бензину, прийнятих на IV Конференції міністрів охорони навколишнього середовища країн-членів Європейського Союзу.

7. Введення в експлуатацію у 2005 році установки ректифікації сульфідовмісних конденсатів з проектним завантаженням зі стічних вод 320 тис. м3 на рік дозволило повністю розділити токсичний вид стічних вод на окремі компоненти та направити сірководень на установку виробництва елементарної сірки для отримання додаткової продукції; аміачну воду та феноли – на технологічне очищення, а очищений конденсат направити на повторне використання у виробництві.

Версія для друку

 

 © 2017 ПАТ Укртатнафта
Підписка на новини:

Новини
Наші потреби
Наші пропозиції