Транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания "Укртатнафта"
Без нас нет движения

ПАТ «Укртатнафта» пропонує до реалізації 24.02.2017 року о 12 годині 00 хвилин через процедуру електронного аукціону в режимі торгівлі диференціалами на ТБ «Українська енергетична біржа» наступні нафтопродукти:

Розрахунок ціни на вищевказані нафтопродукти здійснюється за формулою:

1. Попередня ціна

Спр= ((Кср+Д)х К$+Ак)х1,2, де

Кср (для розрахунку ціни на бензини)– середнє значення всіх середніх котирувань, опублікованих інформаційним агентством Platts у виданні «EUROPEAN MARKETSCAN» під заголовком «FOB Rotterdam» для «Eurobob» (AAQZV00) за 10 календарних днів, що передують дню проведення торгів, не враховуючи двох банківських днів перед торгами, округлене до двох знаків після коми, у доларах США;
Кср (для розрахунку ціни на дизельне паливо)– середнє значення всіх середніх котирувань, опублікованих інформаційним агентством Platts у виданні «EUROPEAN MARKETSCAN» під заголовком «FOB Rotterdam» для Diesel 10 ppm (AAJUS00) і під заголовком «CIF NWE/Basis ARA» для ULSD 10 ppm (AAVBG00) за 10 календарних днів, що передують дню проведення торгів, не враховуючи двох банківських днів перед торгами, округлене до двох знаків після коми, у доларах США;
Д – диференціал у розмірі, зазначеному в біржовому свідоцтві, в доларах США;
К$– середнє значення офіційного курсу гривні до долара США за 10 календарних днів, що передують дню проведення торгів, не враховуючи двох банківських днів перед торгами, що публікуються на офіційному сайті Національного Банку України, округлене до двох знаків після коми, грн./дол США;
Ак – ставка акцизного податку, яка розраховується відповідно до Податкового Кодексу України за формулою з переведенням одиниць вимірювання з грн./1000л в грн./т, округлена до двох знаків після коми:
Ак=(Ст х К)/ ρ, де
Ст – ставка акцизного податку в ЄВРО за 1000 літрів в день проведення торгів;
К - офіційний курс гривні до ЄВРО на 1-е число кварталу, в якому проходять торги;
ρ – розрахунковий коефіцієнт щільності при 150С (для бензину А-92-Євро5-Е5– 0,740, для бензину А-95-Євро5-Е5–0,745, для дизельного палива ДП-З-Євро5-ВО-0,820), кг/л;
1,2- коефіцієнт, що передбачає ставку ПДВ у розмірі 20%.

2. Кінцева ціна

Ск= ((Кср+Д)х К$+Ак)х1,2, де

Кср (для розрахунку ціни на бензини) – середнє значення всіх середніх котирувань, опублікованих інформаційним агентством Platts у виданні «EUROPEAN MARKETSCAN» під заголовком «FOB Rotterdam» для «Eurobob» (AAQZV00) за місяць, у якому відбувалося відвантаження, округлене до двох знаків після коми, у доларах США;
Кср (для розрахунку ціни на дизельне паливо)– середнє значення всіх середніх котирувань, опублікованих інформаційним агентством Platts у виданні «EUROPEAN MARKETSCAN» під заголовком «FOB Rotterdam» для Diesel 10 ppm (AAJUS00) і під заголовком «CIF NWE/Basis ARA» для ULSD 10 ppm (AAVBG00) за місяць, у якому відбувалося відвантаження, округлене до двох знаків після коми, у доларах США;
Д – диференціал у розмірі, зазначеному в біржовому свідоцтві, в доларах США;
К$ - середнє значення офіційного курсу гривні до долара США за місяць відвантаження, публікуються на офіційному сайті Національного Банку України, округлене до двох знаків після коми, грн./дол США;
Ак – ставка акцизного податку, яка розраховується відповідно до Податкового Кодексу України за формулою з переведенням одиниць вимірювання з грн./1000л в грн./т, округлена до двох знаків після коми:
Ак=(Ст х К)/ ρ, де
Ст – ставка акцизного податку в ЄВРО за 1000 літрів, що діє в місяці відвантаження;
К - офіційний курс гривні до ЄВРО на 1-е число кварталу, в якому проходить відвантаження;
ρ – розрахунковий коефіцієнт щільності при 150С (для бензину А-92-Євро5-Е5–0,740, для бензину А-95-Євро5-Е5-0,745, для дизельного палива ДП-З-Євро5-ВО-0,820), кг/л;
1,2- коефіцієнт, що передбачає ставку ПДВ у розмірі 20%.

Умови оплати: попередня оплата протягом 2-х банківських днів з дати виставлення рахунку на попередню оплату у розмірі  100% від вартості придбаної партії товару. Додатково Покупець сплачує Продавцеві гарантійне забезпечення виконання своїх зобов'язань по Договору в розмірі 5% попередньої вартості придбаного товару.
Умови поставки: FCA – Франко перевізник  на естакаді наливу (м. Кременчук, вул. Свіштовська, 3) наливом в залізничний транспорт.
Термін поставки:
 -
Для нафтопродуктів стандарту Євро5: лютий 2017р. - березень 2017р. (з рівномірним відвантаженням до 200 т на тиждень по кожному лоту);
 - Для нафтопродуктів стандарту Євро4: лютий 2017р. - березень 2017р. (згідно графіку, погодженому Сторонами).

Ознайомитися з умовами реєстрації та проведення електронного аукціону можна на офіційному сайті ТБ «Українська енергетична біржа»: https://www.ueex.com.ua/ukr/.

Інформацію щодо аукціону нададуть у відділі реалізації за тел.: (0536) 76-11-94; 76-85-16; 76-11-62.

 

ПАО "Укртатнафта" информирует, что по вопросам реализации нефтепродуктов, оформления договоров поставки нефтепродуктов и взаиморасчетов за нефтепродукты обращаться по следующим телефонам:

Контактные телефоны:
- по вопросам реализации нефтепродуктов: (0536) 76-81-08; 76-80-40; 76-10-84; 76-14-72.
- по вопросам оформления договоров поставки нефтепродуктов: (0536) 76-82-93, 76-15-20, 76-14-88.
- по вопросам
 взаиморасчетов за нефтепродукты: (0536) 76-11-82; 76-11-54; 76-13-77. 
 

Для отправки писем, заявок и т.д.:
Электронный адрес (E-mail) zbut@ukrtatnafta.com или по факсу (Fax): (0536) 76-11-83, 76-11-84

Для жалоб и предложений:

Электронный адрес службы экономической безопасности ПАО «Укртатнафта»:
E-mail: kharitonov@ukrtatnafta.com
              nichka@ukrtatnafta.com

Для предложений по улучшению взаимоотношений:
Электронный адрес Заместителя Председателя Правления по коммерческим вопросам Пинчук А.И.:
E-mail: pinchuk_ai@ukrtatnafta.com

Инструкцию по заключению Договора поставки нефтепродуктов ПАО «Укртатнафта» и дальнейшему их исполнению с приложениями (скачать)

 

 © 2017 ПАО Укртатнафта
Подписка на рассылку новостей:

Новости
Наши потребности
Наши предложения